Salaby Produkter i Salaby Kanal S. 5-7 Trinn

Kanal S. 5-7 Trinn

Kanal S. 5-7 Trinn

Kanal S er utviklet for elever og lærere på mellomtrinnet. I Kanal S vil du finne alle fag. Høsten 2013 foreligger fagene engelsk, norsk, matematikk, samfunnsfag og kunst og håndverk.

Kanal S befinner seg i Nyhetstårnet i Salaby. Ved bruk av filmer, animasjoner, digitale tekstoppgaver og bilder presenteres stoffet levende og dynamisk. Innholdet er gjerne knyttet opp til aktuelle temaer, noe som gjør at det kan tas i bruk i forbindelse med årlige tradisjoner, nyhetssaker og markeringer gjennom året.

• Fokus på grunnleggende ferdigheter
• Motiverende øvingsoppgaver
• Elevene kan lagre arbeid underveis
• Pedagogisk innhold i alle fag for 5-7.trinn

Prisen for Salaby regnes per elev, med kvantumsrabatt etterhvert som antallet stiger, for at du på en enkel måte skal kunne vite hva det vil koste for din skole, kan du bruke vår priskalkulator 

Tilgang gis med utgangspunkt i det antall elever skolen eller kommunen har på 5.-7. trinn.

Kostnadsfri lisens for lærere ved kjøp av elevlisenser.